#Cultuursucces

De harde waarheid achter #cultuursucces; directe invloed op de bottom line.

Alleen wanneer mensen hun gedrag veranderen, verander je de cultuur van een organisatie. Wij geloven dat alleen intrinsieke gedrevenheid leidt tot een sterke cultuur. Een sterke cultuur biedt een consistente en voorspelbare groei van effectiviteit, omdat het ongebruikt potentieel inzet. Zowel van de individuele mensen als van de hele organisatie. Wij noemen dat #cultuursucces.

Wat is cultuur

Cultuur is het collectieve gedrag van mensen in een organisatie. De aard van de onderlinge relaties, de gesproken en ongesproken waarden, de normen en systemen. De ongeschreven wetten, de subtiele boodschappen die herkenbaar en eigen zijn voor jouw organisatie. Zowel intern als extern. Cultuur is er altijd, in elke handeling en in elk contact – al zijn de meesten zich dat niet altijd bewust.

#Cultuursucces loont

Onderzoek van zakenblad Incompany en de Erasmus Universiteit heeft aangetoond dat elke procentpunt verbetering van de medewerkertevredenheid tenminste 2,5% verbetering van de winst oplevert. Dat is de harde waarheid achter deze zachte waarden.

Wat doen wij

FranklinCovey adviseert en ondersteunt deze cultuurversterking en of verbetering. Wij bieden specifieke trainingen en interventies. Je organisatie krijgt een meetbaar en blijvend resultaat. Want bedrijfscultuur is het operating system van de 21e eeuw.

Sterke culturen bouw je bewust

Waar kom je vandaan en waar wil je naartoe? Wij leggen de verbinding en helpen je te kiezen voor je bedrijfseigen cultuur. Vanuit de mensen, de processen en de ongeschreven regels van de organisatie. Daarmee ontwikkel je een authentieke en gedragen cultuur. Want als je niets doet, ben je overgeleverd aan de waan van de dag of de willekeur van het moment. Er is altijd cultuur, zorg dus dat je die bewust stuurt.

Leiders zijn de sleutel

Gedragsverandering bij medewerkers vereist consequent voorbeeldgedrag van de leiders in de organisatie. Alleen dan doorbreek je oude patronen en gewoontes. Dan werk je aan #cultuursucces.

Medewerkers zijn alleen bereid hun eigen gedrag aan te passen aan de bedrijfsethiek als ze hun leiders vertrouwen. Je leidinggevenden moeten daarom zelf het gewenste gedrag vertonen, het bewust stimuleren bij hun medewerkers en ongewenst gedrag consistent corrigeren. Ze moeten hun keuzes met alle consequenties van dien overzien en accepteren. Alleen dan winnen ze het vertrouwen dat de bedrijfsambitie authentiek en gemeend is.

Structuur

Wij bieden je medewerkers structuur om vanuit hun functie inhoud te geven aan de ambitie van de organisatie. De structuur verbindt nieuw gedrag aan het resultaat; als een kompas richt het al het handelen op het gekozen doel. De structuur leidt en focust de verandering. Het biedt medewerkers een kader om ondernemerschap te tonen en hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent vrijheid en houvast tegelijkertijd.

Duurzaam versterken

Je wilt blijvende resultaten. Daartoe zul je de cultuur en het bijbehorende gedrag dagelijks moeten bekrachtigen en versterken. Dat doe je door:

  • consistente werkafspraken
  • elkaar open en eerlijk informeren over de voortgang
  • vertoond en gewenst gedrag bespreken

In een sfeer van vertrouwen, als dagelijkse werkwijze, wordt het een onderwerp als alle andere. Zo haal je de lading van deze gesprekken ervan af.

Wij bieden je hiervoor een nieuwe taal en symboliek. Daardoor nemen medewerkers dit sneller over en gaan ernaar leven. Nieuwe begrippen inspireren en verleiden tot actie.

#Cultuursucces in jouw organisatie?

Met een bewuste keuze, leiders in sleutelrollen, een heldere structuur en het duurzaam versterken van de nieuwe cultuur kom je tot #cultuursucces. Wil jij ook #cultuursucces in jouw organisatie, neem dan nu contact op en ontdek wat wij voor je kunnen doen.