verantwoordelijkheid

Hoe verhoog je de productiviteit vanaf de directietafel?

Jan Kuipers Blog, Leiders zijn de sleutel, Leiderschap, Productiviteit, Raamwerk, Versterken, Vertrouwen Leave a Comment

Kun je als directieteam verantwoordelijkheid nemen voor productiviteit? Of is dat meer iets voor teams en individuen? Ik ben ervan overtuigd dat je als directieteam wel degelijk invloed hebt op de productiviteit van je organisatie. Voor mij zijn hierbij drie cruciale punten van invloed:

1. Duidelijkheid

Wees duidelijk over wat je doelen zijn. De grootste demotivatie voor mensen is onduidelijkheid over de richting, de doelstelling of het beleid. Als mensen niet weten wat er van hen verwacht wordt, missen ze de motivatie om productief te zijn. Het is dus belangrijk dat je de doelen duidelijk communiceert.

Geef je dan een lijst met vijftien doelen waaruit je medewerkers maar moeten kiezen?
Of beperk je het tot drie waanzinnig belangrijke doelen?

Beperk je tot die waanzinnig belangrijke doelen waar het voor de organisatie daadwerkelijk om gaat. Wanneer die doelen niet gehaald worden, is het een verloren jaar. Geef teams en medewerkers vervolgens de ruimte om zelf na te denken over hoe ze zelf productief gaan bijdragen aan het verwezenlijken van die doelen.

2. Plaats van besluitvorming

Waar leg je de besluitvorming neer in je organisatie? Dat is afhankelijk van het mensbeeld van waaruit je leiding geeft. Zie je mensen als instrumenten, als productiemiddelen waarmee je doelen kunt realiseren? Of zie je mensen als hele mensen? Mensen die kunnen nadenken, beslissingen kunnen nemen, bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het leveren van hun bijdrage?

Het uitgangspunt moet zijn: leg de besluitvorming zo laag mogelijk. Dat is niet nieuw, maar je moet er als directieteam wel continu bewust mee bezig zijn. Besluitvorming neerleggen waar zij hoort vergroot de autonomie van mensen. Autonomie levert een aantoonbare bijdrage aan de productie.

3. Voorbeeldgedrag

Welk voorbeeld van productiviteit zet je als directie neer? Laat zien dat je zelf echt met waanzinnig belangrijke doelen bezig bent. Let op je eigen reactiesnelheid. Wees consequent in woord en daad. Wees bereid tot samenwerking met mensen. Kortom, maak zelf waar wat je van anderen verwacht. Stop bijvoorbeeld met het obligaat vullen van je agenda, zoals ik vorige maand schreef. Daarmee vertoon je voorbeeldgedrag én ben je duidelijk in je doelen.

Voorbeeld

Een IT-adviesbureau kwam bij ons met het volgende probleem. De directie had als doelstelling gekozen: het aantal adviesuren verhogen. Dat was een goede en strategische doelstelling omdat die concreet en meetbaar was. De directie creëerde daarmee duidelijkheid voor hun mensen en kon hen zo aanspreken op hun bijdrage.

En het werkte: de omzet in adviesuren steeg. Maar tegelijk daalde de verkoop van hun hardware. Dat was niet de bedoeling. Hoe konden ze daar aandacht voor vragen zonder in de modus van ‘brandjes blussen’ te schieten? Hoe konden ze zorgvuldig reageren zonder hun strategische doelen uit handen te laten vallen?

Eerst het doel

Als je inzet op adviesuren, moet je als eerste constateren dat die inderdaad zijn gestegen. De doelstelling was gehaald en daar lag de nadruk op in de communicatie met de medewerkers.

Als je meteen begint over de achterblijvende omzet van producten, negeer je de stappen die je samen gezet hebt. Tegelijkertijd zou je een slechte directie zijn als je over die omzetdaling van producten zou zeggen: ‘laat maar zitten’. Want je hebt wel een probleem.

Verkeerde reflex

Een andere reflex zou kunnen zijn om de teams het heft uit handen te nemen. We hebben gezien hoe directies hun teams dan gaan vertellen hoe ze de doelstelling wel moeten realiseren zonder zonder de bovenstaande ongewenste neveneffecten. Dan haal je het denkwerk weg bij je mensen en morrel je aan hun autonomie, en daarmee aan hun productiviteit. Nog los van het feit dat jij als directie niet de aangewezene bent om te weten hoe zij hun productiviteit kunnen optimaliseren. Ook al vraagt een team om advies, trap niet in de valkuil om ze een werkwijze voor te schrijven.

Houd vast aan je doel

De directie van dit IT-adviesbureau hebben we geadviseerd om consequent aan hun oorspronkelijke doel vast te houden. Dat hebben ze gedaan: de directie heeft zich consequent gehouden aan die paar doelstellingen die ze vooraf hadden afgesproken. Hierdoor voelden mensen zich gewaardeerd. De omzetdaling hebben ze uiteraard wel benoemd. In de doelstelling voor de totale omzet namen ze als voorwaarde op dat de omzet op onderdelen niet mocht dalen. Na verloop van tijd trok dat cijfer ook bij. Ze kregen vooral veel credits van de medewerkers omdat ze vasthielden aan hun eigen productiviteitsafspraken: heldere doelstellingen, de verantwoordelijkheid laten liggen waar deze belegd was en daarmee dus consequent voorbeeldgedrag.

Wat doe jij vanachter de directietafel om de productiviteit in jouw organisatie te verhogen? Deel het hieronder met ons en inspireer je collega’s.

Jan Kuipers

Jan Kuipers

Managing Partner at FranklinCovey Benelux
Jan is oprichter en managing partner van FranklinCovey Benelux. Daarnaast is hij auteur van de boeken 'Menskracht', 'Creëer wind mee’ en mede-auteur van 'Het onderscheidend vermogen' en 'De kleine Covey'. Jan helpt organisaties op het gebied van cultuurverbetering, leiderschapsontwikkeling, effectiviteit en resultaatverbetering.
Alles wat hij doet, doet hij vanuit de overtuiging: gebruik je eigen menskracht en stel anderen in staat hun menskracht te benutten.
Jan Kuipers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Captcha rekensom (anti-spam) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.