NWOW

FranklinCovey, de NWOW-coalitie en zinvol werk

Erik Roger Actualiteit, Blog, Co-Creatie, Productiviteit, Versterken Leave a Comment

Doe jij de job van je leven?

Al meer dan 50.000 mensen vulden de werktest over zinvol werk in. Om te onderzoeken hoe de Belgische werknemers hun werk ervaren, heeft de NWOW-coalitie in samenwerking met De Standaard en de Antwerp Management School deze grootschalige online enquête over ‘zinvol werk’ gelanceerd. De resultaten van de enquête worden door de coalitie en minister Kris Peeters gepresenteerd op 21 juni. De resultaten beloven nu al een opmerkelijke kijk op werkend België. De enquête is een eerste stap naar de verdere modernisering van werk: werk maken van slimmer en beter werken, helemaal in de lijn met de FranklinCovey kijk op werk.

Het hangt af van verschillende factoren of je vindt dat je zinvol werk hebt: “Het gaat ten eerste over de inhoudelijke ‘match’: kunnen, willen en zijn. KAN ik mijn talenten inzetten in mijn job? WIL ik dit werk doen, omdat ik het graag doe? Past mijn job en organisatie bij wie ik BEN?
                             – Ans De Vos, Academisch Directeur Centrum Next Generation Work, Antwerp Management School

FranklinCovey is actief partner van NWOW

FranklinCovey is in België actief partner geworden in de NWOW-coalitie. ‘The New World of Work’ is de Belgische versie van Het Nieuwe Werken, wat in België nog maar behoedzaam aan het warmlopen is, of waarvan de implementatie althans zeker nog geoptimaliseerd kan worden. Net zoals in Het Nieuwe Werken gaat het bij NWOW over meer dan enkel glijdende werkuren of occasioneel thuiswerk. Het gaat erover dat medewerkers veel autonomie en flexibiliteit krijgen om zichzelf en hun werk te organiseren, met optimale communicatie, inspraak, samenwerking en bereikbaarheid – in tegenstelling tot de traditionele sterk gestructureerde, vaste en uniforme manier om mensen en werk te managen. Deze principes worden samengevat in het ‘NWOW manifest’ van de coalitie.

NWOW is vooral ook gedrag

Hoewel de klemtoon bij deze hedendaagse manier van organiseren vaak op de bijhorende IT-noden ligt (iedereen een laptop en smartphone!) en aangepaste infrastructuur (hippe kantoren met diverse functies!), geloven wij dat de bepalende factor om NWOW te doen slagen in de eerste plaats ligt bij de mee-evoluerende organisatiecultuur. Enkel wanneer managers, teams en individuen hun gedrag aanpassen aan de nieuwe situatie, kan het volle potentieel daarvan helemaal benut worden. Managers sturen bijvoorbeeld niet langer vanuit controle, maar vanuit slim vertrouwen. Teams communiceren wellicht vaker virtueel, en medewerkers moeten ook zichzelf anders leren organiseren.

Kunnen, willen en zijn

Ans De Vos, academisch directeur van het centrum Next Generation Work aan de Antwerp Management School, vertelt dat het van verschillende factoren afhangt of je vindt dat je zinvol werk hebt: “Het gaat ten eerste over de inhoudelijke ‘match’: kunnen, willen en zijn. KAN ik mijn talenten inzetten in mijn job? WIL ik dit werk doen, omdat ik het graag doe? Past mijn job en organisatie bij wie ik BEN? Daarnaast gaat het ook over de ondersteunende context: krijg ik feedback en appreciatie van mijn leidinggevende, heb ik de nodige autonomie en inspraak, gevarieerde taken en prettige relaties met mijn collega’s ?”

NWOW maakt werk zinvol voor mij

Of werk inderdaad werkbaar is, hangt van vele factoren af: hoe zinnig ervaar jij je job? Zie je toekomstperspectieven voor jezelf? Ikzelf help mensen en organisatie om productiever en meer in balans te zijn, en dat vind ik zinnig. En ik heb het gevoel dat ik mijn talenten kwijt kan in mijn job, en we overleggen intern hoe ik me verder wil ontwikkelen. Maar ook op een praktischer niveau geeft het veel energie om in een organisatie te werken die het idee en de praktijk van NWOW omarmt: ik sta quasi nooit meer in de file maar rijd zingend over lege snelwegen (nou ja) naar mijn klanten, ga tussendoor even zuurstof happen langs de Schelde en werk op warme zomerdagen liever ’s avonds wat later door. Als een klant met spoed een projectplan wil overleg ik met mijn Benelux collega’s via Skype en als hij onderweg in een snelwegrestaurant wil bijgepraat worden regelen we ook dat. Die flexibiliteit is een extra service naar de klant, maar ik krijg zelf ook veel energie van die autonomie.

Ontwikkelingen op ministerieel niveau

Tot nu toe staat de Belgische arbeidswet bedrijven en organisaties nog slechts beperkt toe om eigen vormen van flexibel werk in te voeren, maar daar komt stilaan verandering in. Minister van Werk Kris Peeters bouwt in overleg met overheid, werknemers en werkgevers aan het project ‘Werkbaar Werk’ om werk voor iedereen ‘werkbaar’ te houden. Die inspanningen sluiten aan bij het doel van de NWOW-coalitie om de kwaliteit van ons werkende leven te vergroten. Daarom vroegen we minister Peeters om zijn schouders mee onder ons project te zetten.
We willen werk niet alleen draaglijk maar ook zinvol te maken. Met de enquête willen we de huidige werksituatie verkennen en de werkende mens bewust maken en in beweging brengen.

In beweging

Ben jij ook in beweging? Je kan HIER  jezelf testen en HIER inspiratie opdoen om je werk nog zinvoller te maken. Wat wordt jouw volgende stap naar nog fijner werk?

Erik Roger

Erik Roger

Practice Leader Productivity at FranklinCovey Benelux
Erik Roger is mede-auteur van ‘De 5 keuzes voor buitengewone productiviteit’ en hij leidt de Practice Productivity van FranklinCovey Benelux. Zijn missie is mensen te ondersteunen om vorm te geven aan een prachtig leven – net dat stapje verder. Erik werkt al 10 jaar bij FranklinCovey met een groot scala aan organisaties, variërend van grote multinationals tot kleine plaatselijke ondernemingen.
Erik Roger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Captcha rekensom (anti-spam) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.