4DX in accountancy: van verplicht nummer naar toegevoegde waarde

Maurice Schneider Blog, Leiders zijn de sleutel, Leiderschap, Strategie Uitvoering, Versterken Leave a Comment

Zijn accountants te verleiden tot nieuw gedrag waarbij hun rol verschuift van controleur naar adviseur? In een cultuur waarin onafhankelijke professionals hun klanten voornamelijk terzijde hebben gestaan met diensten die gericht waren op ‘assurance & control’ is dit een hele uitdaging.

Stephen Covey verwoordt het zo: “Om resultaten te bereiken die je nooit eerder hebt bereikt, moet je dingen gaan doen die je nooit eerder hebt gedaan”. FranklinCovey Strategie Uitvoering doet ervaring op in de accountancybranche bij Flynth, de grootste accounts- en adviesdienstenverlener van Nederland na de Big-4.

Om resultaten te bereiken die je nooit eerder hebt bereikt,
moet je dingen gaan doen die je nooit eerder hebt gedaan

Stephen R. Covey

De uitdaging

De accountancybranche kampt al enige jaren met een stagnerende omzet. De toenemende automatisering, digitalisering en standaardisatie van werkzaamheden veroorzaken een hoge tariefdruk. Door investeringen in nieuwe technologie en systemen zijn de standaardwerkzaamheden efficiënter gemaakt, zoals het samenstellen van jaarrekening en het uitvoeren van controles. De klant ervaart deze diensten niet als ‘toegevoegde waarde’ maar meer als een door regelgeving verplicht nummer. De bereidheid om te betalen voor deze diensten is relatief laag en verhoogt de prijsdruk nog eens.

Jaarrekeningen en rapportages zijn niet alleen een weerslag van de prestaties van een onderneming in het verleden. Het zijn voor de accountant juist bronnen van inzichten en informatie voor de toekomst. Op basis van zijn specialistische kennis over regelingen en regelgeving kan de accountant de klant adviseren over wijzigingen die een financieel voordeel opleveren. De succesfactor voor de switch naar een dergelijke rol als adviseur is een cultuur- en gedragsverandering van de hele organisatie om meer doel- en klantgericht te gaan samenwerken.

De ervaring bij Flynth

Flynth is in het najaar van 2014 aan de slag gegaan met de aanpak van de 4 Disciplines van Uitvoering (4DX), FranklinCovey’s bewezen methode om business doelen te realiseren waar ander gedrag voor nodig is. Het businessplan bevat belangrijke speerpunten zoals het verhogen van de productiviteit, het verhogen van de omzet en focus op meer strategisch advies. Deze thema’s vereisen een nieuwe manier van werken die lastig te realiseren is gezien de volle operationele agenda. Door met focus in kleine teams wekelijks concrete acties en de bereikte resultaten te bespreken, ontstaat beweging. Teams van accountants, assistenten en fiscalisten nemen hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

Een andere manier van werken betekent soms ook buiten je comfortzone stappen om nieuwe gewoontes te ontwikkelen. Dat kan enigszins oncomfortabel voelen. Zo nam een accountant het initiatief om twee vertrokken klanten te bellen en te vragen of zij in waren voor een kort adviesgesprek. Dat lukte voor een van beiden en het werd een heel positief gesprek omdat de klant een duidelijk financieel voordeel zag in het adviespunt. Resultaat: een tevreden klant en een herstelde relatie op basis van het proactieve gedrag van de accountant. Een vertrokken klant bellen had de accountant niet eerder gedaan.

Assistenten bij Flynth signaleren continu adviespunten uit rapportages of veranderende regelgeving en leggen deze voor aan de accountants. Zij doen dan het follow-upgesprek met de klant die daardoor hogere service ervaart. De teams van Flynth bespreken wekelijks met elkaar de voortgang, houden scores bij over de afgesproken doelen en gedragingen en doen toezeggingen over de acties die ze volgende week zullen uitvoeren naast hun gewone werk.

Nieuwe gewoontes

Ook de leiders van Flynth moesten een andere houding aannemen , meer faciliterend en minder sturend. René van de Klippe, regiodirecteur Oost-Nederland: “Wanneer je als leider gewend bent om altijd op output te sturen in plaats van op gedrag, is werken met de 4DX-aanpak even wennen. Het voelt als ‘op je handen zitten’. In plaats van direct de oplossing te geven, stel je de vraag wat medewerkers zelf iedere week kunnen doen om nieuwe gewoontes te leren.”

Flynth stimuleert ander gedrag door medewerkers ervarend te laten leren, in kleine stapjes, elke week. Zij krijgen de kans om naast hun werkzaamheden dingen uit te proberen en nieuwe gewoontes te ontwikkelen. De aanpak zelf zorgt voor de borging. Deze manier van leren bouwt voort op de waarden van de accountant als professional en is de basis voor tevreden klanten en een toekomstbestendig businessmodel.

Meer weten? Lees de ervaring van Flynth in de nieuwe druk van het boek ‘De 4 disciplines van uitvoering’ dat in maart is verschenen. Of download het gratis whitepaper over 4DX.

Maurice Schneider

Maurice Schneider

Practice Leader Strategie Uitvoering at FranklinCovey Benelux
Maurice Schneider is Practice Leader Strategie Uitvoering bij
FranklinCovey. Hij begeleidt organisaties bij het implementeren
van 4Dx in diverse markten zoals financiële dienstverlening,
consumentengoederen en industrial engineering
Maurice Schneider

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Captcha rekensom (anti-spam) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.